home
welkom op de website van Spirit Consult

Spirit Consult is in 2002 opgericht door mr. Marjan de Bruijn en is gevestigd in Zeist.
Wij zijn een onafhankelijke organisatie op het gebied van arbeidsverhoudingen en het gebied van (echt)scheiding.

Heeft u een (dreigend) conflict binnen uw organisatie met een van uw medewerkers of met uw leidinggevende? Zijn de arbeidsverhoudingen binnen uw team verstoord?

Wij kunnen u op het gebied van arbeidsverhoudingen de volgende diensten aanbieden:

  • Mediation
    Mediation kan op een snelle en effectieve manier ertoe bijdragen dat de verhoudingen worden genormaliseerd en het conflict wordt opgelost. Lees verder...
  • Coaching
    Coaching kan worden ingezet om te bevorderen dat de onderlinge verhoudingen worden verbeterd en conflicten worden voorkomen dan wel opgelost. Lees verder...
  • Juridisch advies
    In sommige situaties kan juridische ondersteuning gewenst zijn. Lees verder...
  • Trainingen conflicthantering Lees verder...

Op het terrein van (echt)scheiding kunnen wij u van dienst zijn middels mediation.

Wilt u scheiden en met uw (ex-)partner onderling tot afspraken komen? Wilt u met uw (ex-)partner komen tot een omgangsregeling voor uw kinderen?
Mediation kan op een snelle en effectieve manier bevorderen dat er onderling afspraken worden gemaakt. Lees verder...

Spirit Consult zal u in de persoon van mr. Marjan de Bruijn bijstaan vanuit deskundigheid, betrokkenheid, (levens)ervaring en respect voor alle deelnemers.

Spirit Consult werkt volgens de regels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) met bij behorende klachtenregeling en gedragscode.